การอบรมวิทยากรระดับหน่วยงาน หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) 21-24 มกราคม 2558 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์

PIC292

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
468 views

PIC291

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
475 views

PIC290

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
449 views

PIC289

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
459 views

PIC288

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
418 views

PIC287

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
409 views
0 0
Details
by Admin 5 years ago
14,022 views
292 media