การอบรมวิทยากรระดับประเทศ (TOT) หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร ในโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร 6-9 พฤศจิกายน 2557

PIC296

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
325 views

PIC295

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
272 views

PIC294

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
279 views

PIC293

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
299 views

PIC292

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
295 views

PIC291

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
261 views
0 0
Details
by Admin 5 years ago
13,518 views
332 media