การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นวิทยากร หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) ครั้งที่1 23-24 เมษายน 2558

PIC126

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
316 views

PIC125

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
322 views

PIC124

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
305 views

PIC123

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
306 views

PIC122

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
282 views

PIC121

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
259 views
0 0
Details
by Admin 5 years ago
8,543 views
126 media