t 003

content

Previous Next Play Pause
คุณภาพของการอยู่ร่วมกันสร้างได้ด้วย ‘สติสื่อสาร’ (2) คุณภาพของการอยู่ร่วมกันสร้างได้ด้วย ‘สติสื่อสาร’ (2)
คุณภาพของการอยู่ร่วมกันสร้างได้ด้วย ‘สติสื่อสาร’ (1) คุณภาพของการอยู่ร่วมกันสร้างได้ด้วย ‘สติสื่อสาร’ (1)
สติ & สมาธิ ...พลังขับเคลื่อนให้ชีวิตพบความหมายและความสุข สติ & สมาธิ ...พลังขับเคลื่อนให้ชีวิตพบความหมายและความสุข
“หลักสูตรMIO” ....การผสมผสานการพัฒนาจิตกับการใช้ชีวิต “หลักสูตรMIO” ....การผสมผสานการพัฒนาจิตกับการใช้ชีวิต
“องค์กรต้นแบบ”…. ต้นกล้าของ MIO “องค์กรต้นแบบ”…. ต้นกล้าของ MIO
จากศาสตร์ของลมหายใจแห่งสติ …สู่โปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร จากศาสตร์ของลมหายใจแห่งสติ …สู่โปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร

pr

newsletter

vt

manaul

graph

MIO Infographic Page 4

 

ขั้นที่ 1 การฝึกรับรู้ลมหายใจ

 • นั่งหลังตรง ศีรษะตรง หลับตาเบาๆ หายใจเข้าออกยาวๆ สัก 4 – 5 ลมหายใจ
 • ลองยกหลังมือขึ้นอังบริเวณปลายจมูก จะรับรู้ถึงลมหายใจอุ่นๆ ได้ง่าย เพราะที่บริเวณหลังมือมีปลายประสาทรับรู้หนาแน่น แต่เมื่อเอามือลง และลองรับรู้ลมหายใจที่บริเวณปลายจมูกเพียงอย่างเดียว จะรู้สึกว่าต้องใช้ความตั้งใจมากขึ้น จึงจะจับความรู้สึกของลมหายใจเข้าออกได้ เพราะบริเวณปลายจมูกมีประสาทรับรู้น้อยกว่า
 • ลองหายใจยาวๆ อีกสัก 5 – 6 ลมหายใจ สังเกตสัมผัสของลมหายในที่ปลายจมูกข้างที่รู้สึกชัดกว่า ดูไปให้ต่อเนื่องด้วยลมหายใจปกติ

ขั้นที่ 2 การจัดการกับความคิด

 • นั่งหลังตรง ศีรษะตรง หลับตาเบาๆ หายใจเข้าออกยาวๆ สัก 4 – 5 ลมหายใจ
 • ระหว่างนี้อาจมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นในใจ ให้คุณรู้ตัวว่ามีความคิดเกิดขึ้น แต่อย่าไปคิดตามปล่อยความคิดนั้นให้ผ่านเลยไป หันความสนใจมาอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้น ดูลมหายใจให้ต่อเนื่องให้มากที่สุด
 • อย่าสั่งตัวเองให้หยุดคิด หรือว้าวุ่นใจไปกับความคิดเหล่านั้น เพราะจะทำให้จิตไม่สงบ
 • ให้ปล่อยความคิดนั้นให้ผ่านไป แล้วกลับมาดูลมหายใจต่อ
 • ถ้ามีความคิดผ่านเข้ามาในใจมาก ให้คุณหายใจเข้าออกยาวๆ สัก 1 – 2 ครั้ง แล้วเริ่มจับความรู้สึกของลมหายใจที่จมูกใหม่อีกครั้ง พยายามดูลมหายใจต่อไปให้นานที่สุด เท่าที่จะทำได้

ขั้นที่ 3 การจัดการกับความง่วง

 • คราวนี้ ให้คุณหลับตาอีกครั้ง อย่างเบาๆ รับรู้ลมหายใจให้ต่อเนื่องและยาวนานมากขึ้น
 • แม้จะมีความคิดผ่านเข้ามา ก็ไม่คิดตาม ปล่อยความคิดนั้นให้ผ่านไป อาจหายใจยาวๆ สัก 1 – 2 ครั้ง แล้วกลับมารับรู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่อง พยายามอยู่กับลมหายใจให้นานที่สุด เท่าที่จะนานได้
 • ในระหว่างนี้อาจรู้สึกง่วง ให้จัดการกับความง่วงโดยพยายามยืดตัวให้ตรง เพื่อให้ร่างกายตื่นตัว และหายใจเข้าออกแรงๆ สัก 5 – 6 ครั้ง หรือคุณอาจจินตนาการถึงแสงที่สว่างจ้าขึ้นในใจสักครู่หนึ่ง เมื่อหายง่วงแล้ว ก็กลับมารับรู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องต่อไป

(สมาธิลืมตาอีก 1 นาที)

 • ให้ทุกคนลืมตาได้ พยายามรักษาระดับสายตาให้อยู่แค่บริเวณปลายจมูก และยังมีสมาธิอยู่กับลมหายใจต่อไปอีกสัก 1 นาที โดยไม่ต้องสนใจสิ่งรบกวนภายนอก ไม่ต้องสนใจสิ่งที่เห็น เรียกว่ามีสมาธิแบบลืมตา

video

event

สื่อโทรทัศน์และมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
เนื้อหา
ข่าวฟีด
Tags

ปฏิทินกิจกรรม

No events found

เข้าสู่ระบบสมาชิก