การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นวิทยากร หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) ครั้งที่1 23-24 เมษายน 2558

PIC102

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
173 views

PIC101

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
182 views

PIC100

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
181 views

PIC099

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
183 views

PIC098

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
194 views

PIC097

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
170 views
0 0
Details
by Admin 5 years ago
7,444 views
126 media