การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นวิทยากร หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) ครั้งที่1 23-24 เมษายน 2558

PIC108

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
194 views

PIC107

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
182 views

PIC106

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
180 views

PIC105

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
181 views

PIC104

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
154 views

PIC103

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
172 views
0 0
Details
by Admin 5 years ago
7,448 views
126 media