การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นวิทยากร หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) ครั้งที่1 23-24 เมษายน 2558

PIC126

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
290 views

PIC125

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
288 views

PIC124

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
276 views

PIC123

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
268 views

PIC122

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
251 views

PIC121

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
235 views
0 0
Details
by Admin 5 years ago
7,446 views
126 media