การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นวิทยากร หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) ครั้งที่1 21-22 เมษายน 2558

PIC214

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
199 views

PIC213

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
196 views

PIC212

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
185 views

PIC211

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
175 views

PIC210

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
192 views

PIC209

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
193 views
0 0
Details
by Admin 5 years ago
11,673 views
220 media