การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นวิทยากร หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) ครั้งที่1 21-22 เมษายน 2558

PIC166

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
192 views

PIC165

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
186 views

PIC164

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
183 views

PIC163

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
190 views

PIC162

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
185 views

PIC161

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
189 views
0 0
Details
by Admin 5 years ago
11,672 views
220 media