การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นวิทยากร หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) ครั้งที่1 21-22 เมษายน 2558

PIC172

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
205 views

PIC171

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
218 views

PIC170

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
189 views

PIC169

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
200 views

PIC168

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
199 views

PIC167

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
208 views
0 0
Details
by Admin 5 years ago
11,674 views
220 media