การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นวิทยากร หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) ครั้งที่1 21-22 เมษายน 2558

PIC190

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
200 views

PIC189

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
213 views

PIC188

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
200 views

PIC187

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
190 views

PIC186

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
200 views

PIC185

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
211 views
0 0
Details
by Admin 5 years ago
11,676 views
220 media