การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นวิทยากร หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) ครั้งที่1 21-22 เมษายน 2558

PIC220

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
272 views

PIC219

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
278 views

PIC218

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
281 views

PIC217

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
253 views

PIC216

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
283 views

PIC215

Details
by Admin 5 years ago
in รูปภาพกิจกรรม
0 0
261 views
0 0
Details
by Admin 5 years ago
13,204 views
220 media