109110
19 มี.ค., 2563 47

กรอบแนวคิดการใช้สติกับวิกฤติโควิด 19

กรอบแนวคิดการทำงาน
Covid19
19 มี.ค., 2563 27

ฝึกทำสิ่งที่สร้างสรรค์ (เผชิญหน้ากับโควิด EP2)

ฝึกทำสิ่งที่สร้างสรรค์ (เผชิญหน้ากับโควิด ตอนที่ 2) ดูแลกาย รักษาใจ…
covid19 v2
17 มี.ค., 2563 35

สติกับการปฏิบัติตัวในภาวะไวรัส COViD 19

การป้องกันไวรัส Covid 19 ด้วยหลัก 3 ใช้ 2 สร้าง
005
10 มี.ค., 2563 44

ภาษาฉันคืออะไร?

ภาษาฉันคืออะไร? การสื่อสารอย่างมีสติ ด้วย ภาษาทางบวก "I language ภาษาฉัน" ...…
006
09 พ.ค., 2559 652

คุณภาพของการอยู่ร่วมกันสร้างได้ด้วย ‘สติสื่อสาร’ (2)

“เ ร า ทุ ก ค น ต้ อ ง ก า ร ที่ จ ะ พู ดแ ต่ สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ก า ร ม า ก ก ว่ า นั้ น…
005
09 พ.ค., 2559 1102

คุณภาพของการอยู่ร่วมกันสร้างได้ด้วย ‘สติสื่อสาร’ (1)

มีคำคมประโยคหนึ่งกล่าวไว้ว่า “คนฉลาด…ไม่ใช่ผู้ชนะการโต้แย้ง แต่คนฉลาดคือ…
004
09 พ.ค., 2559 1186

สติ & สมาธิ ...พลังขับเคลื่อนให้ชีวิตพบความหมายและความสุข

หาก‘ความสุข’ของชีวิต ถูกพูดถึงในความหมายที่ไม่ตื้นเขิน ทุกคนย่อมเข้าใจตรงกันได้ว่า…
003
09 พ.ค., 2559 1433

“หลักสูตรMIO” ....การผสมผสานการพัฒนาจิตกับการใช้ชีวิต

หากการใช้ชีวิต เปรียบเสมือนการว่ายน้ำ…
m002
23 ก.พ., 2559 1137

“องค์กรต้นแบบ”…. ต้นกล้าของ MIO

นับจากวันที่วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป…
a001
23 ก.พ., 2559 799

จากศาสตร์ของลมหายใจแห่งสติ …สู่โปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร

เมื่อไม่นานนี้ เชื่อว่าหลายคนอาจได้ยินหรือได้อ่านเรื่องราว “ทฤษฎีแมลงสาบ”…
สื่อโทรทัศน์และมัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
เนื้อหา
ข่าวฟีด
Tags
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ปฏิทินกิจกรรม

No events found